เข้า FTP ไม่ได้ขึ้นว่า FileZilla แจ้งว่า Connection timed out after 20 seconds of inactivity

เข้า FTP ไม่ได้ขึ้นว่า FileZilla แจ้งว่า Connection timed out after 20 seconds of inactivity
ทั้งที่ใส่รหัสถูกต้องทุกอย่างแล้ว แก้ไขยังไง


วิธีแก้ไขมีดังนี่นะครับ
1 ไปที่ File เลือก Site Manager
2 เพิ่มข้อมูล Hosting/VPS ลงไป
3 เลือก Encryption เป็น Only use plain FTP (insecure)

CR:www.lnwPHP.in.th @เข้า FTP ไม่ได้ขึ้นว่า FileZilla แจ้งว่า Connection timed out after 20 seconds of inactivity

Leave a Comment