ประชุมที่ แบงค์ชาติ วันนี้

เข้าพบแบงค์ชาติเพื่อขอคำปรึกษาด้าน ธุรกิจ ของโปรเจ็ค sheepola


ขอเข้าพบและนำเสนอโครงการ พร้อมทั้งขอคำแนะนำและแนวทางในการดำเนินงาน

กำหนดการณ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

สถานที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

  1. นาย สุรชัย ก้อนแก้ว     ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร all2sale.com
  2. นาย ศักดา เจริญพงษ์   ผู้จัดการโครงการ
  3. นายภูริวัฒน์ ขวัญเย็น    ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโปรแกรม
  4. นายธนชิต สิทธิกัน        ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์

Leave a Comment