วิธีติดตั้ง VestaCP บน CentOS 6-7

Simple & Clever Hosting Control Panel

VestaCP เป็น Control Panel ฟรีที่ใช้งานได้ง่าย

ทั้งยังมาพร้อมฟังชั่นที่ช่วยในการทำงานต่างๆมากมาย

 

คำสั่งในการติดตั้ง

# Connect to your server as root via SSH
ssh [email protected]
# Download installation script
curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh
# Run it
bash vst-install.sh

หรือไปสร้างคำสั่งจาก ที่นี้ แล้วนำไปติดตั้งก็ได้

# Connect to your server as root via SSH
ssh [email protected]
# Download installation script
curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh
# Run it
bash vst-install.sh –nginx yes –apache yes –phpfpm no –named yes –remi yes –vsftpd yes –proftpd no –iptables yes –fail2ban yes –quota no –exim yes –dovecot yes –spamassassin yes –clamav yes –mysql yes –postgresql no –hostname sv.lnwphp.in.th –email [email protected] –password 12345678

ฟังชั่นต่างๆ

User,Web Domains,Dns Domains,Mail Domains,Databases,

Cron Jobs,Backups,Packages,IP,Graphs,Statistics,Log Updates,

Firewall,File Manager,Server

ภาพตัวอย่างฟังชั่น

ภาพตัวอย่างหน้าจอ

Leave a Comment